Hemfosa Fastigheter förhandlar med Castellum om att förvärva fastigheter till ett värde av cirka 2 miljarder kronor

Hemfosa är i förhandling med Castellum om att förvärva 54 fastigheter i södra och västra Sverige till ett underliggande fastighetsvärde av cirka 2 miljarder kronor.

Fastighetsbeståndet omfattar totalt cirka 280 000 kvm uthyrningsbar yta fördelat på samhälls-fastigheter, kontorsfastigheter och logistik­fastigheter i Växjö, Värnamo och Göteborg.

Det planerade förvärvet är ett led i Hemfosas tillväxtstrategi och fastighetsportföljen kommer om förvärvet genomförs att bidra med stabila kassaflöden.

Avtal om förvärv förväntas tecknas under november 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på Nasdag Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar