Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2017

Report this content

Hemfosa Fastigheters årsredovisning 2017

Årsredovisningen för 2017 finns nu tillgänglig på Hemfosas webbplats, www.hemfosa.se.

Hemfosa Fastigheters’ Annual Report 2017 

The annual report for 2017, Swedish version, is now available at Hemfosa´s website, www.hemfosa.se. An English version will be published shortly.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 december 2017 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 41,1 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar: