Hemfosa förvärvar kontorsportfölj i Esbo och Helsingfors till ett värde om cirka 465 MSEK

Hemfosa har förvärvat en kontorsportfölj med övervägande andel samhälls­hyresgäster till ett underliggande fastighetsvärde cirka 465 MSEK. Med detta förvärv och den affär som genomfördes i juni stärker Hemfosa sin närvaro i Helsingforsområdet, i linje med bolagets strategiska satsning på den finska marknaden.

Hemfosa har förvärvat fem fastigheter där Esbo stad och Helsingfors stad tillsammans står för 82 procent av hyresvärdet. Fyra fastigheter är belägna i Esbo och en fastighet i Helsingfors, samtliga väl belägna med goda trafikförbindelser. Uthyrningsbar yta uppgår till cirka 21 100 kvm. Uthyrningsgraden uppgår till 85 procent och återstående avtalslängd är 5,7 år. Årliga hyresintäkter uppgår till 4,5 MEUR, motsvarande cirka 47,5 MSEK. Fastigheterna tillträddes den 1 juli 2019.

– Med ytterligare en affär i Helsingforsområdet stärker vi Hemfosas ställning som samhällfastighetsägare i Finland, helt i linje med vår satsning på den finska marknaden. Fastigheterna har dessutom utvecklingspotential med möjligheter till ökad uthyrning och framtida projekt, kommenterar Anna Alsborger, Transaktionschef på Hemfosa.

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 37 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera