Jenny Asmundsson ny affärsutvecklingschef i Hemfosa

Jenny Asmundsson har rekryterats till den nyinrättade tjänsten som affärsutvecklingschef i Hemfosa Fastigheter. Med en gedigen erfarenhet från ledande positioner inom både privat och kommunal fastighetsverksamhet kommer Jenny Asmundsson att bidra med viktig kompetens i arbetet med kommunrelationer och koncept.

Jenny kommer närmast från en roll som Senior Director i CBRE Sweden AB, det internationella fastighetsrådgivningsföretagets svenska verksamhet. Hon arbetade tidigare under åtta år i Nacka Kommun i olika ledningspositioner. Som Bostads- och affärsutvecklingschef ansvarade Jenny bland annat för försörjningen av välfärdsfastigheter i kommunen och som Fastighetsdirektör för styrning, ledning och utveckling av kommunens fastighetsverksamhet.

Jenny är född 1972 och har en civilingenjörsexamen i Lantmäteri vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hon tillträder sin tjänst i juni 2019.

– Vi är mycket glada över att rekrytera Jenny Asmundsson som ny affärsutvecklingschef i Hemfosa. Hennes bakgrund och kompetens passar perfekt för arbetet med att stärka relationerna till kommunerna och utveckla koncept med våra erbjudanden, områden som är viktiga pusselbitar i Hemfosas fortsatta tillväxt. Jenny kommer även att kunna hjälpa förvaltningsorganisationen att realisera värden i vår befintliga fastighetsportfölj genom att exempelvis tillskapa nya byggrätter, kommenterar Caroline Arehult, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:

Caroline Arehult, VD, mobil 070-553 80 26, caroline.arehult@hemfosa.se

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 31 mars 2019 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om 37 mdkr. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Om oss

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt skapar Hemfosa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar