Ny chefsjurist och bolagsjurist i Hemfosa Fastigheter

Ylva Hult Palmryd är utsedd till ny chefsjurist i Hemfosa efter att ha arbetat som bolagsjurist i bolaget sedan 2010. Ylva har en bakgrund bland annat från advokatbyråer där hon varit inriktad mot fastighetssektorn. Ylva tillträdde tjänsten den 1 januari 2016 och ingår nu även i Hemfosas ledningsgrupp.

Den 1 februari tillträder Sophie Nossman tjänsten som bolagsjurist i Hemfosa. Sophie kommer närmast från en position som bolagsjurist i ApoEx, och har tidigare erfarenhet bland annat som biträdande jurist på advokatbyrå.                      

”Ylvas steg till chefsjurist är ett exempel på hur vi vill lyfta fram den gedigna kompetens vi har inom Hemfosa. Och vi arbetar kontinuerligt med att stärka kompetensnivån ytterligare genom nyrekrytering av drivna och kunniga medarbetare”, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa.

För mer information, vänligen kontakta:  

Karin Osslind, CFO, karin.osslind@hemfosa.se, mobil 070-794 93 37 kontoret 08-448 04 80

Om Hemfosa Fastigheter

Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 september 2015 ägde Hemfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 30,8 miljarder SEK, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i joint ventures. Bolagets stamaktie är noterad sedan mars 2014 och preferensaktien sedan december 2014, båda på Nasdaq Stockholm. Läs mer på www.hemfosa.se.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar