Återköp av aktier i Hemnet under den 9 - 13 januari, 2023 (v.2)

Report this content

Hemnet Group AB (publ) (LEI-kod: 5493008VIU67J3HUAR07) ("Hemnet") har under den 9 till den 13 januari 2023 återköpt sammanlagt 25 000 egna stamaktier (ISIN-kod: SE0015671995) inom ramen för det återköpsprogram som initierats av Hemnets styrelse i syfte att justera Hemnets kapitalstruktur.

Återköpen är en del av det återköpsprogram om maximalt 450 000 000 kronor som Hemnet tillkännagav den 13 maj 2022. Återköpsprogrammet genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 ("MAR") och Kommissionens delegerade förordning 2016/1052 ("Safe Harbour-förordningen"). Syftet med återköpsprogrammet är att justera Hemnets kapitalstruktur genom att minska aktiekapitalet. 

 

Stamaktier i Hemnet har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Viktat genomsnittspris per dag (SEK)

Totalt dagligt transaktionsvärde (SEK)

9-januari-2023

5 000

139,1937

695 969

10-januari-2023

0

-

-

11-januari-2023

0

-

-

12-januari-2023

8 000

146,2000

1 169 600

13-januari-2023

12 000

149,5463

1 794 555

 

Samtliga återköp har genomförts på Nasdaq Stockholm av Carnegie Investment Bank AB (publ) för Hemnets räkning. Efter ovanstående återköp uppgår Hemnets innehav av egna aktier per den 13 januari 2023 till 2 333 100 stamaktier. Det totala antalet aktier i Hemnet är 101 131 478.

 

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 MAR och artikel 2.3 i Safe Harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande. 

För mer information, kontakta:

 

Pressförfrågningar
Staffan Tell, Head of PR
M: +46 733 67 66 85
E: staffan.tell@hemnet.se

 

IR-förfrågningar
Jens Melin, Interim CFO
M: +46 709 99 33 59
E: jens.melin@hemnet.se

Nick Lundvall, IR Manager & Head of Corporate Development
M: +46 76 145 21 78
E: nick.lundvall@hemnet.se 


Om Hemnet
Hemnet driver Sveriges ledande bostadsplattform. Bolaget grundades som ett branschinitiativ 1998 och har sedan dess utvecklats till en värdeskapande marknadsplats för bostadsmarknaden. Genom att erbjuda en unik kombination av produkter, insikter och inspiration har Hemnet byggt varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklare i över 20 år. Hemnet delar tillsammans med sina målgrupper en gemensam passion för hemmet och drivs av att vara en oberoende och självklar plats för människor att vända sig till vid de olika bostadsbehov som uppstår genom livet. Detta reflekteras i Bolagets vision att vara nyckeln till din bostadsresa, där Hemnet med sina produkter och tjänster vill öka effektiviteten, transparensen och rörligheten på bostadsmarknaden. Hemnet är noterat på Nasdaq Stockholm (“HEM”).


Följ oss: hemnetgroup.se / Facebook / Twitter / Linkedin / Instagram


 

Prenumerera

Media

Media