Årsredovisning Hemsö 2017

Report this content

Hemsös årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, hemso.se.

Under vecka 17 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att finnas tillgänglig. Denna kan beställas via hemso.se eller genom att kontakta Hemsö på telefon 08-501 170 00.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av april.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01 
Rutger Källén, CFO                                      08-501 170 35 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 38,9 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar: