Årsredovisning Hemsö 2020

Report this content

Hemsös årsredovisning för 2020 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats, hemso.se.

Under vecka 16 kommer den tryckta versionen av årsredovisningen att finnas tillgänglig. Denna kan beställas via hemso.se eller genom att kontakta Hemsö på telefon 08-501 170 00.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig från vecka 15.
 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                                                                             08-501 170 01
Rutger Källén, CFO                                                                                                  08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 15:30 CET.

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 62,2 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se