Delårsrapport  januari–mars 2015

Sammanfattning januari till mars 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 502 mkr (487).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 218 mkr (168).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 11 mkr (−35) och värdeförändringar på derivat uppgick till −125 mkr (−167).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 122 mkr (−127).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 108 mkr (23 568).
  • Hemsö erhöll kreditbetyget A- med stabil utsikt från kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s.
  • Hemsö beslutade att återbetala befintliga aktieägarlån om nominellt 3 000 mkr. Återbetalningen finansieras genom en företrädesemission till bolagets aktieägare och påverkar inte ägandet i bolaget.

-       Hemsös kraftfulla affärsmodell kombinerat med ett stabilt kassaflöde och en stark balansräkning medförde att vi under perioden erhöll kreditbetyget A- från Standard & Poor’s säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 april 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Delårsrapport januari–mars 2015
Twittra det här

Citat

Hemsös kraftfulla affärsmodell kombinerat med ett stabilt kassaflöde och en stark balansräkning medförde att vi under perioden erhöll kreditbetyget A- från Standard & Poor’s.
Per Berggren, VD Hemsö Fastighets AB