Delårsrapport januari – mars 2022

Report this content

Sammanfattning januari – mars 2022

  • Hyresintäkterna ökade med 15 procent till 983 mkr (857).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 19 procent till 572 mkr (481).
  • Värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna uppgick till 1 734 mkr (589) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -3 mkr (40).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 1 934 mkr (935).
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 79 987 mkr (65 528).
  • Under perioden investerades 942 mkr (762) i befintligt fastighetsbestånd.
  • Under perioden förvärvades 17 fastigheter (17) för 1 316 mkr (1 522) och inga fastigheter avyttrades (i jämförelseperioden avyttrades 1 fastighet för 7 mkr).

− Hemsö fortsätter att växa och presenterar i dag ett stabilt första kvartal. Vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet från den offentliga sektorn. När vi utvecklar både nya och befintliga fastigheter lägger vi pusslet tillsammans med hyresgästerna, där våra olika styrkor kompletterar varandra. För varje bit som läggs på sin rätta plats framträder vårt gemensamma mål om att skapa hållbara samhällsfastigheter som gynnar både individen och samhället i stort, säger Nils Styf, vd, Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, vd                                                    08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                    08-501 170 35

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 80,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se