Delårsrapport januari – september 2017

Sammanfattning januari - september 2017

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 749 mkr (1 624).
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 985 mkr (827).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 944 mkr (336). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 101 mkr (-415).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 705 mkr (596).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 36 671 mkr (30 186).
  • Under perioden har 22 fastigheter (25) förvärvats för 2 022 mkr (2 190). 36 fastigheter (10) har avyttrats för 1 593 mkr (60).

Hemsö fortsätter att leverera ett starkt förvaltningsresultat och stabilt kassaflöde. Vakanserna fortsätter att sjunka och uthyrningsgraden ökar till 98,8 %. Under tredje kvartalet har vi färdigställt två skolor, en ny skolgård,studentlägenheter samt en förskola. Totalt har över 400 mkr investerats i projekten. Vi har förvärvat bolagets två första fastigheter med offentliga hyresgäster i Tyskland, en prioriterad hyresgästkategori inom Hemsö. Att vi nu breddar verksamheten i Tyskland och ökar andelen offentliga hyresgäster ger oss starkare förutsättningar på en attraktiv marknad, säger Hemsös VD Nils Styf.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01 
Rutger Källén, CFO                                      08-501 170 35 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,7 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se