Delårsrapport januari – september 2019

Report this content

Sammanfattning januari – september 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 2 252 mkr (1 935).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 1 276 mkr (1 097).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 1 279 mkr (894) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -180 mkr (93).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 996 mkr (1 889).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 53 218 mkr (42 573).
  • Under perioden förvärvades 15 fastigheter (17) för 4 264 mkr (1 423) och 15 fastigheter (10) avyttrades för 1 112 mkr (866).
     

Förvaltningsresultatets starka tillväxt som vi uppvisat tidigare under året fortsatte under det tredje kvartalet. Förvaltningsresultatet för de första nio månaderna ökade med 16 procent till 1 276 miljoner kronor och tillväxten under perioden förklaras av ett antal färdigställda projekt som nu genererar kassaflöden, säger Nils Styf.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01 
Rutger Källén, CFO och Vice VD                 08-501 170 35 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 53,2 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar: