Delårsrapport januari – september 2021

Report this content

Sammanfattning januari – september 2021

  • Hyresintäkterna ökade med 10 procent till 2 668 mkr (2 432).
  • Förvaltningsresultatet ökade med 13 procent till 1 587 mkr (1 408).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 4 908 mkr (632) och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 139 mkr (-92).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 5 404 mkr (1 532).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 73 516 mkr (59 658).
  • Under perioden förvärvades 35 fastigheter (20) för 3 218 mkr (1 477) och 4 fastigheter (9) avyttrades för 145 mkr (108).

− Ytterligare ett starkt kvartal har passerat. Många kommuner väljer mixen att både äga och hyra samhällsfastigheter. Under kvartalet har vi inlett flera nya samarbeten, bland annat med Järfälla kommun om utvecklingen av Barkarby sjukhus. I nära samverkan med våra hyresgäster säkerställer vi långsiktigt hållbara samhällsfastigheter för de som vistas i husen och för samhället i stort. Jag är stolt över förtroendet och över vårt bidrag till samhället, säger Nils Styf, vd, Hemsö.
 

För vidare information vänligen kontakta:

Nils Styf, vd                                                                  08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och vice vd                                  08-501 170 35

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 73,5 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se