Halvårsrapport januari – juni 2015

Sammanfattning januari – juni 2015

  • Hyresintäkterna uppgick till 989 mkr (986).

  • Förvaltningsresultatet uppgick till 452 mkr (370).

  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 170 mkr (-86) och värdeförändringar på derivat uppgick till 142 mkr (-352).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 628 mkr (-194).

  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 24 606 mkr (23 929).

–   Hemsös satsning på projektutveckling ligger väl i linje med efterfrå­gan på marknaden. Under perioden tog vi ytterligare ett steg genom att bilda ett projektutvecklingsbolag tillsammans med SveaNor. Bolaget kommer att utveckla fastigheter för Life Science och har vid starten en potentiell projektvolym på 4 miljarder kronor säger Hemsös VD Per Berggren.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor’s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemö halvårsrapport 2015
Twittra det här

Citat

Hemsös satsning på projektutveckling ligger väl i linje med efterfrågan på marknaden. Under perioden tog vi ytterligare ett steg genom att bilda ett projektutvecklingsbolag tillsammans med SveaNor. Bolaget kommer att utveckla fastigheter för Life Science och har vid starten en potentiell projektvolym på 4 miljarder kronor.
Per Berggren, VD Hemsö