Halvårsrapport januari – juni 2019

Sammanfattning januari – juni 2019

  • Hyresintäkterna ökade till 1 492 mkr (1 281).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 877 mkr (716).
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 819 mkr (800). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -104 mkr (30).
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 364 mkr (1 455).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 51 614 mkr (41 597).
  • Under perioden förvärvades 13 fastigheter (13) för 3 786 mkr (1 167) och 15 fastigheter (10). Försäljningarna gav en positiv resultateffekt om 77 mkr exklusive skatt.

-          Den starka tillväxten i förvaltningsresultat som Hemsö uppvisat det senaste året är till stor del ett resultat av projektinvesteringar. Vi har färdigställt, byggstartat eller planerar byggstart inom 12 månader för totalt 1 000 äldreboendeplatser och 5 500 elevplatser inom förskola och grundskola, säger Nils Styf.

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01 
Rutger Källén, CFO och Vice VD                 08-501 170 35 

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 51,6 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se