Halvårsrapport januari – juni 2020

Sammanfattning januari – juni 2020

  • Hyresintäkter ökade till 1 608 mkr (1 492).
  • Förvaltningsresultatet ökade till 930 mkr (869)
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 333 mkr (819). Värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -119 mkr (-104).
  • Periodens resultat efter skatt minskade till 879 mkr (1 364).
  • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 57 533 mkr (51 614).
  • Under året förvärvades 17 fastigheter (13) för 490 mkr (3 786) och 4 fastigheter (15) avyttrades för 73 mkr (77).

− Hemsös stabila finansiella utveckling fortsätter trots en omvärld som präglas av Covid-19-pandemin. Sedan förra kvartalsrapporten har vi tecknat hyresavtal avseende tolv större ombyggnads- eller nyproduktionsprojekt. Genom dessa projekt skapar vi över 5 000 skolplatser och 350 äldreboendeplatser. Hemsö fortsätter att bidra med fastigheter som utvecklas med barn, unga och äldres behov i fokus. Jag är övertygad om att det är det bästa sättet för Hemsö att stötta samhällsekonomin och en hållbar samhällsutveckling, säger Nils Styf, VD Hemsö.
 

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                                                                             08-501 170 01
Rutger Källén, CFO och Vice VD                                                                             08-501 170 35

Denna information är sådan information som Hemsö Fastighets AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2020 kl. 12:30 CET.

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 57,5 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar: