Hemsö emitterar 20-årig SEK obligation

Hemsö emitterar 150 miljoner kronor inom ramen för befintligt EMTN program. Obligationen löper i 20 år till en kreditmarginal på mid swap plus 1,20 procent vilket ger en fast ränta om 3,05 procent.

Hemsö emitterade under 2017 totalt 385 miljoner euro på löptider över 10 år. Denna obligation är den första med en löptid över 7 år som Hemsö har emitterat i den svenska marknaden. Obligationen förfaller år 2038.

Vi välkomnar intresset för längre löptider bland investerare på svensk kapitalmarknad vilket passar väl in i Hemsös strategi att säkerställa stabila kassaflöden över tid, säger Jonas Rosengren, Finanschef på Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO                                                               08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                               08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,7 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se