Hemsö emitterar 500 miljoner euro i sjuårig obligation

Report this content

Hemsö emitterar 500 miljoner euro inom ramen för befintligt EMTN-program.

Obligationen löper i sju år med en fast räntekupong om noll procent. Kreditmarginalen uppgår till 0,45 procent. Orderboken uppgick till cirka 1 600 MEUR. Obligationen är den tredje som Hemsö emitterar på den publika marknaden i EUR vilket gör Hemsö till en etablerad aktör på den europeiska kapitalmarknaden.

‒ Hemsö har ett naturligt behov av finansiering i euro med anledning av vår tillväxt i Finland och Tyskland och med denna emission fullföljer vi vår strategi att bredda bolagets investerarbas och ytterligare diversifiera upplåningen. Obligationen blev övertecknad 3,2 gånger till en attraktiv räntenivå vilket visar på ett stort intresse för Hemsö som bolag och vår stabila affärsmodell, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö.

 

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO                                                                                                  08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                                                                 08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 59,7 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar