Hemsö får Sveriges första NollCO₂-certifierade äldreboende

Report this content

Äldre- och korttidsboendet Sköndalsvillan som är under byggnation i Tyresö har fått certifieringen NollCO2, som innebär nettonoll klimatpåverkan och mycket god energiprestanda. Utöver NollCO2 har fastigheten även miljöcertifierats enligt Miljöbyggnad Guld. Hyresgäst är Stiftelsen Stora Sköndal.

Hemsös nybyggnation av Sköndalsvillan har erhållit certifieringen NollCO₂ av SGBC (Sweden Green Building Council). Det är första äldreboendet i Sverige som fått denna certifiering.

‒ Vi i branschen står inför en stor utmaning att anpassa oss till klimatfrågan därför är det glädjande att vi nu fått certifieringen som är ett viktigt steg i Hemsös klimatarbete. Med nuvarande design så ligger koldioxidavtrycket 59 procent lägre än hur man traditionellt uppför äldreboenden, det ger oss viktiga erfarenheter till vårt fortsatta klimatarbete, säger Emma Weman, hållbarhetschef på Hemsö.

Efter tillämpning av kraven för NollCO₂ så valdes en hybridstomme mellan trä och betong. Övriga åtgärder som bland annat har integrerats i Sköndalsvillan och som har bidraget till ett lägre koldioxidavtryck är:

  • Klimatbetong (CO₂ -reducerad betong), återbrukat tegel, linoleumgolv som ersätter PVC.
  • Mer noggranna beräkningar för konstruktion vilket möjliggör mindre dimensioner som leder till mindre materialåtgång.
  • Ventilationskanaler uppbyggda av isolering i stället för metall.
  • Återvunnen stenullsisolering med låg energiåtgång vid tillverkning.
  • Alla maskiner på arbetsplatsen körs på HVO diesel eller el.
  • Nytt system för varmvattencirkulation som minskar energiförluster och vattenanvändning samt risken för legionella.
  • Solceller på tak samt gröna tak.
Äldreboendet kommer att få 80 lägenheter och korttidsboendet 12 lägenheter. Inflyttning planeras till våren 2022.

För vidare information vänligen kontakta

Emma Weman, hållbarhetschef              08-501 170 58
Åsa Thoft, kommunikationschef              08-501 170 57

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 69,6 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar: