Hemsö förvärvar äldreboende i Frankfurtregionen

Hemsö förstärker sin närvaro i Tyskland och förvärvar ytterligare ett äldreboende, denna gång i Offenbach am Main nära Frankfurt. Värdet på den förvärvade fastigheten är 127 miljoner svenska kronor exklusive transaktionskostnader. Hyresgäst är en väletablerad operatör med en återstående kontraktstid på 25 år.

Förvärvet sker i ett växande område i Frankfurtregionen och ger Hemsö en förstärkt närvaro i Tyskland och en god plattform för framtida tillväxt.

- Det här förvärvet stärker än mer Hemsös verksamhet i Tyskland och sker enligt lagd plan. I och med att vi redan har personal och kontor i Tyskland kan vi vara närvarande omedelbart efter övertagandet, något som är i linje med vår affärsmodell, säger Hemsös VD Per Berggren.

Äldreboendet färdigställdes i början av 2013. Uthyrningsbar yta är 8 600 kvadratmeter. Tillträde sker per januari 2014. Säljaren är en lokal fastighetsutvecklare.

Per Berggren, VD                                                                          08-501 170 01

Gustav Björkman, Chef strategi och transaktion                        08-501 170 20

Hemsö äger, förvaltar och utvecklar fastigheter för samhällsservice inom fastighetskategorierna äldreboende, skola, vård och rättsväsende. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till drygt 21 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Hemsö förvärvar äldreboende i Frankfurtregionen.
Twittra det här

Citat

- Det här förvärvet stärker än mer Hemsös verksamhet i Tyskland och sker enligt lagd plan. I och med att vi redan har personal och kontor i Tyskland kan vi vara närvarande omedelbart efter övertagandet, något som är i linje med vår affärsmodell.
Per Berggren