Hemsö förvärvar äldreboende under uppförande i finska Esbo

Hemsö förvärvar en fastighet under uppförande i Esbo. Fastigheten är avsedd för äldreboende och hyreslägenheter. Hyresgäst för äldreboendet blir operatören Mainio Vire med ett 15 årigt avtal. Investeringen uppgår till totalt 272 miljoner svenska kronor.

Fastigheten kommer när den är färdigställd att omfatta 116 äldreboendeplatser och 53 hyreslägenheter. Total yta blir 7400 kvadratmeter.

Utvecklare och entreprenör är Lapti Oy, ett finskt byggbolag som framgångsrikt har uppfört en rad äldreboenden i Finland.

-          I och med det här förvärvet gör Hemsö sin första affär med det finska byggbolaget Lapti, något som vi ser som positivt säger Hemsös VD Per Berggren.

Säljare av marken är stiftelsen Asuntosäätiö. Byggnationen beräknas vara färdigställd till början av 2018. Investeringen finansieras inom ramen för Hemsös löpande finansieringsverksamhet.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2016 klockan 08:00.

För vidare information vänligen kontakta

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 27,9 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- I och med det här förvärvet gör Hemsö sin första affär med det finska byggbolaget Lapti, något som vi ser som positivt .
Per Berggren, VD