Hemsö förvärvar fastighet för etablering av familjecenter i Finland

Report this content

Hemsö förvärvar en fastighet för ombildning till ett kommunalt familjecenter i Esbo utanför Helsingfors. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ett 10-årigt hyresavtal har tecknats med Esbo stad. Den totala investeringen uppgår till cirka 22 miljoner euro.  

Fastigheten har en uthyrbar yta om 4 900 kvadratmeter och är belägen i Esbo centrum som ingår i Helsingforsregionen. Det planerade familjecentret kommer att drivas av Esbo stad och samlar all typ av hjälp och stöd för barnfamiljer i samma byggnad. Hit flyttar bland annat mödravårdscentraler, familjerådgivning, barnrehabilitering och familjesocialt arbete.

‒ Samarbetet med Esbo stad är extra roligt för oss då det är vår första fastighet med staden som hyresgäst. Vi hoppas på flera goda samarbeten då kommunen kommer att växa de kommande åren, säger Simo Karjalainen, projektutvecklingschef på Hemsö.

Hemsö kommer att påbörja en omfattande ombyggnation av byggnaden med start under mars 2021. Projektet beräknas vara färdigställt våren 2022 då lokalerna överlämnas till hyresgästen och då hyresavtalet börjar löpa.

‒ För närvarande är stadens barn- och familjeservice utspritt på flera adresser i staden. Det nya familjecentret samlar all service så att barn och familjer kan få den hjälp de behöver på ett enda ställe. Samtidigt vill vi förbättra samarbetet mellan de olika professionerna, säger Mari Ahlström, direktör för social- och familjeservice i Esbo.

Esbo är en starkt växande kommun, den näst största kommunen i Finland efter Helsingfors stad med cirka 290 000 invånare. Förnyelsen av Esbo centrum kommer att fortsätta i stor utsträckning med målet att bli ett modernt och bekvämare stadscentrum med nya bostäder, verksamheter och arbetstillfällen. Pågående satsningar på infrastruktur samt kollektivtrafikförbindelser förbättrar området kontinuerligt.

För vidare information, vänligen kontakta:

Nils Styf, VD                                                                  08-501 170 01
Simo Karjalainen, Projekutvecklingschef                  +358 400 766 664

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 62,2 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar