Hemsö förvärvar fastighetsportfölj i Stockholmsregionen

Hemsö köper en fastighetsportfölj bestående av ett äldreboende och tre skolfastigheter belägna i Nacka, Stockholm och Sollentuna. Värdet av fastigheterna är 285 miljoner och säljare är Landsort Care 2 AB.  

Det förvärvade äldreboendet är beläget i Nacka, två av skolfastigheterna ligger i Sollentuna och den tredje skolfastigheten ligger i Stockholm. Hyresgäster är Attendo Sverige AB, Vittraskolorna AB samt Tornadoskolan AB och tillsammans är den återstående genomsnittliga hyrestiden 11 år. Total uthyrningsbar yta uppgår till 11 000 kvadratmeter.

- Vi ser förvärvet av de fyra fastigheterna som ett värdefullt tillskott till Hemsös bestånd av samhällsfastigheter i Stockholmsregionen, säger Hemsös VD Per Berggren.

De förvärvade fastigheterna är del av Nacka Sicklaön 12:9, Stockholm Piloten 2, Sollentuna Träbjälken 16 samt del av Sollentuna Sjöberg 7:4. Hemsö tillträder fastigheterna den 5 november i år.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 oktober 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö förvärvar fastighetsportfölj i Stockholmsregionen
Twittra det här

Citat

Vi ser förvärvet av de fyra fastigheterna som ett värdefullt tillskott till Hemsös bestånd av samhällsfastigheter i Stockholmsregionen.
Per Berggren, VD Hemsö