Hemsö förvärvar framtida samhällsfastigheter i Göteborg och Skövde

Hemsö förvärvar en fastighet i Göteborg med byggrätter under framtagning samt Regionens hus som är under uppförande i Skövde. Säljare är det privata projektutvecklingsbolaget Serneke. Underliggande fastighetsvärde uppgår till 96 miljoner för fastigheten i Göteborg och 200 miljoner för fastigheten i Skövde.Fastigheten i Göteborg ligger vid Karlavagnsplatsen och har 12 000 kvadratmeter byggrätter under framtagande för bland annat samhällsservice och bostad. Avsikten är att uppföra en utbildnings- och vårdfastighet som ska benämnas Utbildningens- och hälsans hus.

Den förvärvade fastigheten i Skövde benämns Regionens hus och är under uppförande. Regionens hus kommer efter färdigställande att omfatta 7300 kvadratmeter där Landstinget blir långsiktig hyresgäst med en återstående genomsnittlig kontraktstid på 16 år

- Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice, säger Hemsös VD Per Berggren.

Regionens hus i Skövde beräknas vara färdigställt 2018 och Utbildningens- och hälsans hus i Göteborg beräknas vara färdigställd 2019. Tillträde sker omedelbart.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 december 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD                           08-501 170 01

Gustav Björkman, CIO                   08-501 170 20

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö förvärvar framtida samhällsfastigheter i Göteborg och Skövde
Twittra det här

Citat

Genom förvärven säkerställer Hemsö framtida samhällsfastigheter i attraktiva lägen i Göteborg och Skövde. Vi ser fram mot att i nära samarbete med kommande hyresgäster skapa bra lokaler för samhällsservice.
Per Berggren, VD Hemsö