Hemsö köper äldreboendeportfölj i Finland

Hemsö köper en portfölj om tre äldreboenden i Finland. Fastigheternas värde exklusive transaktionskostnader uppgår till cirka 33 miljoner euro. De största hyresgästerna är Esperi Care, Metsolakodit och Aava och den genomsnittliga återstående hyrestiden för samtliga hyresgäster är 8 år.

Portföljen består av tre fastigheter för äldreboende varav två av dessa även omfattar ytor för en läkarmottagning och ett trygghetsboende. Fastigheterna ligger i Esbo, Kervo och Uleåborg. Total uthyrningsbar yta uppgår till 14 000 kvadratmeter varav hela ytan är uthyrd.

- Vi köpte de första fastigheterna i Finland i december 2013 och Hemsö äger i och med detta förvärv samhällsfastigheter i 14 finska kommuner. Det är en bra utveckling och vi avser att fortsätta på inslagen väg säger Hemsös VD Per Berggren.

Säljare är Elo Mutual Pension Insurance Company. Tillträde beräknas ske i december 2015.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 november 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö köper äldreboendeportfölj i Finland.
Twittra det här

Citat

Vi köpte de första fastigheterna i Finland i december 2013 och Hemsö äger i och med detta förvärv samhällsfastigheter i 14 finska kommuner. Det är en bra utveckling och vi avser att fortsätta på inslagen väg.
Per Berggren, VD Hemsö