Hemsö moderniserar fastigheten Novum i Huddinge

Report this content

Hemsö påbörjar en modernisering av fastigheten Novum i Huddinge som omfattar en om- och tillbyggnation samt byte av tekniska system. Ett nytt mittskepp skapas som utökar den uthyrningsbara ytan med cirka 10 000 kvadratmeter.

Det nya mittskeppet kommer att byggas i en stomme av trä, vilket blir Nya Novum, och kompletterar byggnaden med nya moderna kontors- och verksamhetsytor i Flemingsberg. Hela fastigheten kommer även att uppgraderas med moderna och hållbara system som både är robusta och driftsäkra. Förutom ökad driftsäkerhet genomförs en rad energieffektiviserande åtgärder som minskar fastighetens energibehov och koldioxidutsläpp. 

‒ Vi vill göra en offensiv upprustning som verkligen tillför något nytt till Flemingsberg. Hela projektet syftar till att öka attraktiviteten i fastigheten och att skapa en modern fastighet med driftsäkra system. Vi arbetar aktivt med klimatfrågan och har högt ställda mål, att bygga i trä är koldioxidsmart eftersom själva konstruktionen binder koldioxid. Dessutom har byggtekniken utvecklats kraftfullt för nya träkonstruktioner vilket gör det till ett bra val, säger Anders Lövefors, projektutvecklare Hemsö.

Det är även trä som dominerar byggnadens invändiga miljö, men det finns också inslag av både grönska och betong. På takytor planeras det för solceller. Det nya gestaltningsprogrammet harmoniserar visuellt med Hemsös fastigheter Neo och Technology and Health. Målet är att förstärka Novum som en mötesplats för vård, näringsliv, forskning och utbildning i Flemingsberg. Lokalerna planeras för hyresgäster inom kunskapsintensiva företag med nära koppling till innovationsmiljön i Flemingsberg.

Hela projektet beräknas vara klart under sista kvartalet 2024.

Hemsö förvärvade fastigheten Medicinaren 19, även kallad Novum, under 2014. Fastigheten är belägen i Flemingsberg i ett kluster med fokus på universitetssjukvård, högre utbildning och forskning. Hemsö äger även fastigheterna Medicinaren 23 (NEO) och Medicinaren 25 (Technology and Health (TAH)) med Region Stockholm, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Röda Korsets Högskola och Huddinge kommun som största hyresgäster. Hemsös innehav i Flemingsberg kommer efter tillbyggnationen att omfatta 87 000 kvm uthyrningsbar yta.

För vidare information vänligen kontakta

Anders Lövefors, Projektutvecklare             08-501 170 08 
Åsa Thoft, Kommunikationschef   
               08-501 170 57

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 62,2 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar