Hemsö planerar skola och förskola i Solna

Hemsö och Solna stad tecknar tomträttsavtal i syfte att uppföra och långsiktigt äga en grundskola och en förskola i det attraktiva området Järvastaden.

Tomträttsupplåtelsen inkluderar en försäkran från Solna stad om att behovet av en skola och förskola är långsiktigt. Parterna kommer i dialog säkerställa en skoloperatör som väl möter kommunens behov och ambitioner.

Grundskolan kommer att ge plats för 500 elever och omfatta årskurs F till 6, dess yta kommer att uppgå till 4700 kvadratmeter. Förskolan kommer att rymma 200 barn och omfatta 2500 kvadratmeter.

- Solna stads utveckling av Järvastaden är framgångsrik och vi ser fram mot att i nära samarbete med kommunen utveckla bra lokaler för skola och förskola i detta område säger Hemsö VD Per Berggren.

Byggnationen påbörjas under det första kvartalet 2016, grundskolan beräknas vara färdigställd i augusti 2017 och förskolan i augusti 2019.

Avtalet är förbehållet av kommunstyrelsens godkännande.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 augusti 2015 klockan 10:15.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Monica Fallenius, Regionchef Öst 070-209 01 14

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor’s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö planerar skola och förskola i Solna
Twittra det här

Citat

Solna stads utveckling av Järvastaden är framgångsrik och vi ser fram mot att i nära samarbete med kommunen utveckla bra lokaler för skola och förskola i detta område.
Per Berggren VD Hemsö