Hemsö uppför en ny grundskola i Landskrona

Hemsö har fått en marktilldelning i Landskrona för att uppföra en grundskola. Hyresgäst blir Internationella Engelska skolan som tecknat ett 20-årigt hyresavtal.  Investeringsvärdet uppskattas till 179 miljoner kronor.

Skolan kommer att omfatta förskola till årskurs 9 och rymma cirka 600 elever. Inflyttning sker till skolstarten höstterminen 2017.

- Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att utveckla och bygga ytterligare en skola i södra Sverige, denna gång i expansiva Borstahusen i Landskrona säger Fredrik Alvarsson, Regionchef Syd, Hemsö.

När skolan är färdigställd kommer uthyrningsbar yta uppgå till 6400 kvadratmeter. Hemsö har upphandlat THAGE i Skåne AB för entreprenaden.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 november 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD                                                                               08-501 170 01
Fredrik Alvarsson, Regionchef Syd                                                    040-636 48 01


Per Berggren, VD Hemsö                                                                   08-501 170 01


Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö uppför ytterligare en skola i södra Sverige, denna gång i Landskrona.
Twittra det här

Citat

Vi är både stolta och glada över att ha fått förtroendet att utveckla och bygga ytterligare en skola i södra Sverige, denna gång i expansiva Borstahusen i Landskrona.
Fredrik Alvarsson, regionchef Syd, Hemsö