Hemsö upplåter skola hyresfritt till ensamkommande flyktingbarn

Hemsö har erbjudit Migrationsverket att kostnadsfritt använda en skola i Skutskär som hem för ensamkommande flyktingbarn.  Erbjudandet är en del i Hemsös intensifierade hållbarhetsarbete.

Hemsö hyr sedan tidigare ut lokaler till verksamheter som bedriver hem för ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket har ställt frågan om Hemsö har fler lokaler som är lämpliga för ensamkommande.

-     I den rådande flyktingkrisen vill vi försöka bidra på vårt sätt genom att låta Migrationsverket hyresfritt låna en tom skola i Skutskär, säger Hemsös VD Per Berggren.

          
Tanken är att Migrationsverket lånar lokalerna och att kommunen blir operatör och säkerställer personal och inventarier.

Hemsö har idag tre hem för ensamkommande flyktingbarn inom ramen för ordinarie verksamhet. Ett hem i Rosengård med plats för 35 barn, ett i Gävle med plats för 70 barn och ett i Hjo som idag har plats för 8 barn och som inom kort kommer att ha plats för ytterligare 10 barn. Hemsö har i år även valt att låta sponsringsinsatsen Hemsögåvan gå till verksamheten i dessa hem.

Per Berggren, VD                                                        08-501 170 01

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Citat

- I den rådande flyktingkrisen vill vi försöka bidra på vårt sätt genom att låta Migrationsverket hyresfritt låna en tom skola i Skutskär, säger Hemsös VD Per Berggren.
Per Berggren