Hemsö utnyttjar rätt till förtida frivillig inlösen av obligationslån 2012/2015

Hemsö Fastighets AB underrättar härmed samtliga fordringshavare i Hemsös obligationslån 2012/2015 med ISIN SE0004634632 (”Obligationslånet”) om att Hemsö utnyttjar sin rätt till förtidsinlösen av Obligationslånet i dess helhet enligt klausul 6.1.2 i villkoren för Obligationslånet.

Återbetalningsdagen för Obligationslånet kommer att infalla den 26 mars 2015 (”Återbetalningsdagen”). Enligt villkoren för Obligationslånet sker återbetalning till ett pris per obligation motsvarande nominellt belopp tillsammans med upplupen men obetald ränta från men exklusive föregående räntebetalningsdag till och inklusive Återbetalningsdagen. Utbetalning kommer att ske till fordringshavare som är registrerade som sådana hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 19 mars 2015.

Sista dag för handel för att få en transaktion registrerad på avstämningsdagen är 17 mars 2015.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2015 klockan 08:00.

För vidare information vänligen kontakta

Eva Bång, CFO                                                                                   08-501 170 55

Rutger Källén, Finanschef                                                                   08-501 170 35

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Vår vision är att vara den bästa fastighetsvärden för samhällsservice. Det innebär att vi ska skapa mervärde för våra kunder och vara den självklara fastighetspartnern för kommuner, landsting och privata operatörer. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85% och av AB Sagax till 15%. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar