Hemsö utvecklar grundskola och äldreboende i Göteborg

Hemsö utvecklar en ny grundskola och ett nytt äldreboende i området Sandarna i Göteborg. Verksamheterna kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet. 

‒ Det är glädjande att detta bygge kan komma igång. Göteborg är i stort behov av fler skolor och äldreboenden. Det här är investeringar i framtidens välfärd och att kunna sammanföra generationer i denna vackra del av staden känns mycket bra, säger Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg.

Fastigheten är belägen i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg där planen är att uppföra cirka 1 000 bostäder. Byggnaden ligger i anslutning till Sannaparken med ett högt läge i området. Skolan för de 400 eleverna är belägen på plan 1 - 3 i byggnaden som även inkluderar tillagningskök, idrottssal och garage. Äldreboendet med 100 boendeplatser, är beläget på plan 4 – 8 med utsikt över Göteborgs hamninlopp och grönskan i parken.

‒ Det här blir vårt första nyproduktionsprojekt som Hemsö genomför i egen regi i Göteborgs stad vilket vi är mycket glada över. Projektet är unikt för oss då vi visar på möjligheten att kombinera grundskola och äldreboende i samma byggnad, säger Hanna Tengberg, Projektutvecklare på Hemsö.

Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Här finns möjlighet att förbättra äldre människors närhet till liv och rörelse, genom såväl visuell kontakt som gemensamma aktiviteter mellan verksamheterna. Barnen får också en nära koppling till den äldre generationen.

‒ Göteborg behöver fler klassrum till eleverna och bostäder för äldre. Därför är detta är både ett spännande och välkommet projekt med möjligheter att kombinera verksamheter. Jag ser fram emot att följa bygget, säger Helene Odenjung, skolkommunalråd i Göteborg.

Byggnationen beräknas starta sommaren 2020 och inflyttning planeras till vårterminen 2023. Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

Nils Styf, VD                                                     08-501 170 01
Hanna Tengberg, Projektutvecklare                 031-636 48 26
Åsa Thoft, Kommunikationschef                       08-501 170 57

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 57,3 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar