Hemsö utvecklar idrottsanläggningar i Lund och Staffanstorp

Report this content

Hemsö startar ett pilotkoncept och utvecklar två fullskaliga idrottshallar med tillhörande gym i Lund och Staffanstorp.  Den totala investeringen uppgår till cirka 230 miljoner kronor. 10-åriga hyresavtal har tecknats med Nordic Wellness.

Idrottsanläggningen i Lund blir belägen Sankt Larsparken på Hemsös fastighet Klostergården 2:9, som idag är fylld med utbildnings- och vårdverksamheter. Anläggningen får en uthyrningsbar yta på 4 600 kvadratmeter och idrottshallen kompletteras med verksamhetslokaler, padelhallar och gym.

I området Vikhem i Staffanstorp utvecklas den andra idrottsanläggningen med tillhörande padelhall och gym med en uthyrningsbar yta på 4 300 kvadratmeter. Anläggningen blir ett komplement till Hemsös pågående byggnationer av grundskola för Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan. Idrottshallen blir fullskalig och hyrs primärt ut till Internationella engelska skolan och Kunskapsförskolan som har behov av en idrottshall, men även till föreningar under kvällar och helger.

‒ Det här är ett nytt koncept som vi genomför då det blir en privat aktör som driver både idrottshall och egen verksamhet som padel och gym. Tanken är att idrottshallen ska användas av skolorna på dagtid och utnyttjas av föreningar, företag och privatpersoner på kvällstid. Det blir en ekonomiskt hållbar lösning som dessutom bidrar till ett tryggt och levande område på kvällar och helger, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

‒ Fysisk aktivitet har väldokumenterade hälsofrämjande och förebyggande effekter. Vi är därför glada att vi nu, genom denna satsning, kan ge fler Lundabor ännu bättre förutsättningar att utöva idrott och motion, säger Christian Gehrmann, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lunds kommun.

Idrottshallen i Lund planeras i tre plan plus 1 900 kvadratmeter parkeringsyta på bottenplan. De publika verksamheterna öppnar upp byggnaden och bidrar till en välkomnande entré till Sankt Larsområdet. Anläggningen i Staffanstorp planeras i två plan med gym och idrottshall på plan ett och padelbanor på plan två.

‒ Vi är otroligt glada för den här satsningen inom idrott och hälsa. Det är två spännande projekt som i sin helhet bidrar positivt till den svenska folkhälsan, säger Magnus Wilhelmsson, vd, Nordic Wellness.

Byggnaderna kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver med ambition att erhålla Miljöbyggnad Guld för energianvändning.

Samarbetspartner för utveckling av konceptet samt uthyrning har varit Tam Retail.

Byggstart för Staffanstorp sker under tredje kvartalet 2021 och de beräknas vara klara till höstterminen 2022 samt byggstart för Lund sker under fjärde kvartalet 2021 och beräknas klart årskiftet 2022/2023.

För vidare information vänligen kontakta

 

Robert Cardell, projektutvecklare                040-636 48 26 
Åsa Thoft, kommunikationschef   
               08-501 170 57

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 65,5 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan mars 2021 kreditbetyg A+ från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar: