Hemsö utvecklar ny grundskola i centrala Helsingfors

Report this content

Hemsö utvecklar en ny grundskola för 700 elever i fastigheten Arkadia 24 i centrala Helsingfors. Fastigheten kommer att genomgå en omfattande renovering och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Helsingfors stad. Innan sommaren förvärvades fastigheten Arkadia 28 där Svenska Handelshögskolan (Hanken) flyttar sin verksamhet.

Fastigheterna är belägna i centrala Helsingfors i en stadsdel som är känd för sina offentliga byggnader såsom Riksdagshuset, Finlandia-huset och Nationalmuseet. Hemsö har tecknat ett hyresavtal med Svenska Handelshögskolan (Hanken) för delar av fastigheten Arkadia 28 där även Vasa universitet huserar. För den intilliggande fastigheten, Arkadia 24, har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Helsingfors stad.  

‒ Hemsö fortsätter att stärka sin position som ägare av utbildningsfastigheter i Finland. Nyförvärvet är ett bra komplement till vårt fastighetsbestånd i det traditionella utbildningskvarteret i centrala Helsingfors. Det innebär att vi kan erbjuda Svenska Handelshögskolan nya funktionella lokaler och att Helsingfors stad skapar nya grundskoleplatser, säger Jarkko Leinonen, Finlandschef på Hemsö.

Hyresavtalet med Helsingfors stad innebär att fastigheten Arkadia 24 kommer att användas för grundskoleverksamhet. Hemsö kommer att genomföra en omfattande renovering i fastigheten och lokalerna planeras tas i bruk hösten 2022.

Tidigare i år förvärvades en utbildningsfastighet i Jyväskylä och ett nytt musikkonservatorium håller på att byggas i Joensuu. Hemsö äger för närvarande cirka 100 000 kvadratmeter utbildningsfastigheter i Finland, som inkluderar Konstuniversitetet i Helsingfors samt campus i Tölö och Sörnäs. I Sverige äger Hemsö 57 grundskolefastigheter och 18 gymnasier.

 

Fakta Arkadia
Fastigheten Arkadia 24 stod färdig 1930 och representerar tjugotalsklassicism. Byggnaden har en mångsidig historia eftersom den bland annat har fungerat som ett militärt sjukhus och tillfälligt logi under krigsåren. Förutom Svenska flickskolan har lokalerna inrymt Svenska gemensamma skolan i Helsingfors (Svenska lyceum i Helsingfors), den fransk-finska skolan i Helsingfors, Hanken Svenska handelshögskolan och Helsingfors ekonomihögskola (nu Aalto University School of Economics) Byggnaden renoverades 1967 och byggdes ut 1999. Hemsö förvärvade fastigheten 2017 från Aalto University.

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Nils Styf, VD                                                                  08-501 170 01
Jarkko Leinonen, Finlandschef                                +358 400 150 841

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 57,5 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar