Hemsö utvecklar Sandbyhov i Norrköping

Hemsö kommer att uppföra ett äldreboende i området Sandbyhov i Norrköping. Investeringsvärdet uppskattas till 145 miljoner kronor och sker på mark som Hemsö äger sedan tidigare. Hyresgäst blir Norrköpings kommun som tecknat ett hyresavtal på 25 år med en årshyra på 11,3 miljoner kronor.

Hemsö arbetar sedan flera år nära Norrköpings kommun för att identifiera Sandbyhovs utvecklingspotential. Äldreboendet är den första byggnaden som uppförs utifrån denna gemensamma planering.

- Detta här är den första etappen i utvecklingen av Sandbyhovsområdet i Norrköping. Vi fortsätter nu att planera för ytterligare samhällsfastigheter i kombination med nya byggrätter för bostäder i området säger Jonas Jalkander, Regionchef.

Äldreboendet kommer att omfatta 60 lägenheter samt ett produktionskök. Total yta kommer efter färdigställande att uppgå till 6000 kvadratmeter. Inflyttning beräknas ske i det fjärde kvartalet 2017.

Informationen är sådan som Hemsö Fastighets AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 november 2015 klockan 08:00.

Per Berggren, VD  08-501 170 01

Jonas Jalkander, Regionchef, 08-501-170 23

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal, stabila hyresgäster och starka ägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 25 miljarder kronor. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Hemsö utvecklar Sandbyhov i Norrköping.
Twittra det här

Citat

Detta här är den första etappen i utvecklingen av Sandbyhovsområdet i Norrköping. Vi fortsätter nu att planera för ytterligare samhällsfastigheter i kombination med nya byggrätter för bostäder i området.
Jonas Jalkander, Regionchef