Hemsö vinner Landskrona stads stadsbyggnadspris

Hemsös två byggnader i Borstahusen har tilldelats Landskrona stads stadsbyggnadspris. Byggnaderna består av en grundskola samt en idrottshall vilka färdigställdes till höstterminen 2017. Skolan omfattar 5 700 kvadratmeter och idrottshallen omfattar 2 250 kvadratmeter.

Internationella Engelska Skolan är hyresgäst i skolan med 600 elever och idrottshallen hyrs av Landskrona stad.

-          Vi är väldigt stolta över att våra senaste skolprojekt i Landskrona vinner Landskrona stads stadsbyggnadspris. Det är ett kvitto på att vi utvecklar bra projekt både för våra hyresgäster och för samhället i stort, säger Nils Styf, VD på Hemsö.

Arkitekt är Liljewall Arkitekter. Fastigheterna är certifierade enligt Miljöbyggnad Silver och avser Borstahusen 1:8 och Borstahusen 1:9.

Juryns motivering

”Arkitektur i skarpskurna former med sedumtak, fasader av omväxlande ljust tegel, målad betong och grafiska utsmyckningar. Byggnaderna visar på att arkitektur kan medverka till platsens helhetsupplevelse. Med en intressant och spännande omsorg om detaljer och god anpassning till både plats och människa manifesterar skolbyggnaden för Internationella Engelska Skolan tillsammans med Borstahusens idrottshall ett självklart och viktigt centrum i den framväxande nya stadsdelen Norra Borstahusen i Landskrona. ”

För vidare information vänligen kontakta

Nils Styf, VD                                                 08-501 170 01

Karin Månsson, Projektutvecklare               040-636 48 06

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,7 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Prenumerera

Media

Media