Hemsös ägare tillför ytterligare 1 miljard kronor i eget kapital och teckningsåtagandet från Tredje AP-fonden höjs till 5 miljarder kronor

Hemsös ägare har därför beslutat att tillföra ytterligare 1 miljard kronor i nytt eget kapital för att öka investeringskapaciteten med bibehållen kapitalstruktur.  Kapitalet kommer att tillskjutas under 2020.

Hemsö fortsätter att växa och har som ambition att vara en långsiktig och stabil fastighets-partner till den offentliga sektorn. Behovet av nya skolor och äldreboenden är stort och växande vilket innebär stora investeringar för kommunerna. För att ytterligare befästa Hemsös position på de finansiella marknaderna och öka beredskapen i det fall det blir mer utmanande på kreditmarknaderna har Hemsö även höjt upp teckningsåtagandet från Tredje AP-fonden från 4 till 5 miljarder kronor. Hemsö har samtidigt justerat bolagets finanspolicy avseende likviditetsberedskap. Bolagets skuldtäckningskvot, disponibel likviditet i förhållande till kort upplåning, ska alltid uppgå till minst 125% (tidigare 110%).

- Hemsö ser en rad nya affärsmöjligheter. För att säkerställa en stark finansiell ställning och en mycket god likviditet tillförs nu eget kapital och nya likviditetsfaciliteter. Genom att öka den disponibla likviditeten blir vi mindre beroende av upplåningen på de marknader där Hemsö finansierar sig. Då teckningsåtagande kommer från Tredje AP-fonden minskar även beroendet av bankerna som idag står för en stor del av våra kreditlöften. Därav säkerställer vi att Hemsö kan vara en stabil partner till den offentliga sektorn oavsett marknadsläge, säger Rutger Källén, CFO och Vice VD.
 

- Hemsö är en långsiktig investering för Tredje AP-fonden, som diversifierar vår portfölj på ett värdefullt sätt. Det är därför självklart för oss att bidra till Hemsös fortsatta utveckling, framförallt i en tid då behovet av social infrastruktur i kommunerna ökar kraftigt, säger Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden.

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO och Vice VD                                          08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                               08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 53,2 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar: