Hemsös lånar 75 meur i 20 år i sin första ”Schuldschein” finansiering

Hemsö fortsätter att diversifiera bolagets finansiering och har tecknat ett nytt bilateralt låneavtal om 75 meur i ”Schuldschein” format, Namensschuldverschreibung, NVS.

Dokumentationen motsvarar villkoren under Hemsös EMTN program men görs under tysk rätt. Lånet är icke säkerställt, amorteringsfritt och löper i 20 år till en fast ränta om 2,02 %, varav en kreditmarginal om 1,05 %.

-          Schuldschein finansiering gör att vi kan bredda investerarbasen ytterligare i och med att vi når investerare som önskar dokumentation baserad på tysk rätt. Denna finansiering tillgodoser även Hemsös ambition att minska den finansiella risken genom lång upplåning, säger Jonas Rosengren, finanschef på Hemsö.

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO och Vice VD                                          08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                               08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 49,6 miljarder kronor. Hemsö har kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Om oss

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 36,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se