Lanthem utvecklar kommunalt äldreboende i Malmö

Report this content

Lanthem Samhällsfastigheter, ett bolag samägt av Hemsö och Lantmännen fastigheter, utvecklar ett nytt äldreboende i Tygelsjö strax utanför Malmö. Byggnaden kommer även att inkludera en ICA-butik i markplan. Ett 20-årigt hyresavtal har tecknats med Malmö stad och ett 14-årigt avtal med ICA. Investeringen uppgår till totalt cirka 190 miljoner kronor.

Äldreboendet kommer att få 54 lägenheter fördelat på fyra våningsplan. På plan 2, som utgörs av taket på ICA-butiken, byggs en trevlig innergård som lockar till utevistelse. Total uthyrbar area är cirka 5 600 kvadratmeter.

‒ Behovet av äldreomsorg växer stadigt då den äldre befolkningen väntas öka betydligt i kommunen. Vi är därför glada över att vi kan bidra med äldreboendeplatser i den nya stadsdelen som växer fram i Tygelsjö, säger Robert Cardell, projektutvecklare på Hemsö.

Tygelsjö är ett nytt område som växer fram söder om Malmö. Den skånska byn är lantligt belägen cirka fem kilometer från havet. Nära Tygelsjö ligger Hyllie som har all service och direkttåg till Malmö C och Köpenhamn.

‒ Vår uppgift är att ge bästa möjliga stöd, omsorg och vård till de Malmöbor som behöver oss. Idag har vi 41 äldreboenden i Malmö. Under de närmsta tio åren förväntas antalet Malmöbor mellan 80–89 år växa dubbelt så snabbt som totalbefolkningen och fler kommer att ha behov av hjälp och stöd i sin vardag. Därför ser vi fram emot att kunna öppna upp ett nytt boende i Malmö, säger Sara Österberg, avdelningschef för särskilt boende i Malmö stad.

‒ Det är roligt att kunna utveckla den gamla silotomten till ett modernt och effektivt äldreboende och ICA butik, säger Masoud Taheri, utvecklingschef på Lantmännen fastigheter.

Byggstart planeras ske under våren 2021 med färdigställande under augusti 2022. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Silver.

För vidare information vänligen kontakta

Robert Cardell, Projektutvecklare, Hemsö                                        040- 636 48 26 
Masoud Taheri, Utvecklingschef, Lantmännen Fastigheter              010- 556 14 12 
Sara Österberg, Avdelningschef för särskilt boende, Malmö stad    0702- 114177

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 62,2 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s och sedan april 2020 kreditbetyg A från Fitch Ratings. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar