Standard & Poor’s bekräftar Hemsös långsiktiga rating A- med stabila utsikter

Report this content

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftar Hemsös kreditbetyg A-/Stable/A-2 i sin årliga kreditrating av företaget. Dessutom behåller Hemsö högsta möjliga betyg, K-1, på den nordiska kortsiktiga ratingskalan.

   

För vidare information vänligen kontakta

Rutger Källén, CFO och Vice VD                                          08-501 170 35
Jonas Rosengren, Finanschef                                               08-501 170 41

Hemsö är Sveriges ledande privata ägare av samhällsfastigheter. Verksamheten består i att hållbart äga, förvalta och utveckla samhällsfastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Hemsö finns i Sverige, Tyskland och Finland. Hemsös verksamhet kännetecknas av långa hyresavtal och stabila hyresgäster. Tredje AP-fonden är majoritetsägare. Det totala värdet på Hemsös fastighetsbestånd uppgår till 55,0 miljarder kronor. Hemsö har sedan mars 2015 kreditbetyg A- från Standard & Poor´s. Mer information på www.hemso.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar