Fortsatt tillväxt och resultatförbättring under Q2

Andra kvartalet (1 april – 30 juni 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,8 (207,7) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 3 (4) procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 63,3 (61,5) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -15,0 (-21,3) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -16,9 (-23,1) Mkr, motsvarande -0,18 (-0,24) kr per aktie.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -11,8 (-28,1) Mkr.

Delårsperioden (1 januari – 30 juni 2014)

 • Nettoomsättningen uppgick till 428,1 (407,1) Mkr.
 • Försäljningsutvecklingen i koncernens jämförbara butiker var 3 (3) procent.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 61,0 (59,4) procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till -39,9 (-49,5) Mkr
 • Resultatet efter skatt uppgick till -43,3 (-52,8) Mkr, motsvarande -0,45 (-0,55) kr per aktie.
 • Kassaflöde efter investeringar uppgick till -89,5 (-96,6) Mkr.

VD-kommentar

Vi presterar ett bra andra kvartal med en försäljningstillväxt på 5,8 procent och en ökad bruttovinstmarginal om 63,3 (61,5) procent. Särskilt glädjande är att vi för trettonde kvartalet i rad redovisar försäljningstillväxt i jämförbara butiker och nu dessutom ett positivt rörelseresultat på senaste tolvmånadersperioden. Rörelseförlusten för kvartalet minskar med ca 30 procent jämfört med samma period föregående år.

På den svenska marknaden för hemtextilier syns förbättringen tydligt. Enligt undersökningsföretaget Gfk ökar Hemtex marknadsandel under det första halvåret från 19,9 till 20,6 procent. Det är framför allt produktkategorierna bädd – alltså lakan, örngott, täcken m.m. – och gardiner som växer på hemtextilmarknaden.

Antalet medlemmar i kundklubben Studio Hemtex har tack vare vår CRM-strategi nu passerat miljongränsen. Vi fortsätter att utveckla strategin för att tolka kundernas köpbeteenden och i högre utsträckning anpassa kommunikationen till kundernas behov.

Den 27 augusti öppnar vi dörrarna till vår nya konceptbutik ”Sovrum” på Grev Turegatan i centrala Stockholm. I butiken samlar vi det bästa inom sovrumsprodukter med en mix av både egna och externa varumärken. Samtidigt lanseras ett helt nytt system i butiken som knyter ihop sortimentet på plats med webbshoppens bredare utbud.

Peder Larsson, VD och koncernchef

För information:

Manuel Ferrer, pressansvarig Hemtex, telefon: 070-666 02 59. Hemtex AB, Druveforsvägen 8, Box 495, 503 13 Borås

Informationen är sådan som Hemtex ska offentliggöra enligt svensk lag om värdepappersmarknad och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 augusti 2014 ca klockan 08.00.

Taggar:

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Dokument & länkar