Hemtex öppnar volymbutik i Stockholm

I slutet av oktober 2007 slår Hemtex upp portarna för sin första volymbutik. Det sker på Sergelgatan i Stockholm, och öppningen markerar inledningen på en satsning på större butiker med ett bredare sortiment. Kontraktet på den nya butiken skrevs under i dagarna.

Volymbutiken på Sergelgatan kommer att följas av fler i Sverige och övriga Norden. Butikerna kommer att etableras i såväl citylägen och traditionella köpcentra som externa handelsplatser och ha en betydligt större försäljningsyta, 700 – 1 000 kvadratmeter, än dagens Hemtexbutiker. Butiken på Sergelgatan är cirka 1 000 kvadratmeter stor.

”Expansion genom nya butiksformat och breddning av sortimentet är en viktig del av vår tillväxtstrategi. Vi ser att det finns möjlighet att etablera ett drygt fyrtiotal volymbutiker i Norden, varav cirka 25 i Sverige. Det kan bli aktuellt att flytta om några av våra nuvarande butiker där vi ser att det finns utrymme att öka försäljningsvolymen”, säger Hemtex, VD och koncernchef, Anders Jansson.

Volymbutikerna är inte bara större än nuvarande butiker, de tillförs även ett nytt sortiment. Basen är Hemtex inspirerande textila produkter som kompletteras med ett breddat och fördjupat sortiment av det textila sortimentet, hemaccessoarer, som vaser och ljusstakar och praktiska tillbehör, som glas, koppar, muggar och förvaringsprodukter. Även mindre möbler kan komma att ingå.

En central avdelning i volymbutiken är det så kallade säsongstorget, som är en komplett miljö med det allra senaste. Miljön kommer att skifta med säsongerna för att butikerna alltid ska kännas fräscha. En täcke- och kuddstudio och en utökad avdelning med textilier för barn inryms i konceptet. I satsningen ingår också att samtliga Hemtex nuvarande butiker som är över 300 kvadratmeter stora kommer att avsätta en del av ytan för detta sortiment. Ett femtiotal butiker kommer att behöva tillföras tilläggsytor.

”Vi räknar med att det bredare sortimentet av spännande tillbehör i lika hög grad ska locka kunderna att förnya sina hem som vårt textila sortiment ger dem inspiration idag. Inredningstrenderna förändras i allt snabbare takt och kunderna efterfrågar i högre utsträckning koordinerade sortiment, så det här konceptet ligger rätt i tiden”, säger Anders Jansson.

De planerade volymbutikerna kommer till huvuddelen att rymmas inom ramen för de 290 Hemtexbutiker som bedöms kunna etableras på den Nordiska marknaden.

Om oss

Hemtex är en ledande svensk detaljhandelskedja inom hemtextil med över 150 butiker i Sverige, Finland och Estland. Grunden för Hemtex är ett prisvärt och funktionellt sortiment av heminredningsprodukter med tyngdpunkten på hemtextil till hemmets alla rum. Hemtexkoncernens årsomsättning uppgick per den 31 december 2013 till totalt 981,3 miljoner kronor med en bruttovinstmarginal om 59,2 procent. Hemtex är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, Small Cap. Hemtex är sedan juni 2009 ett dotterbolag till ICA Gruppen AB.

Dokument & länkar