HENT vinner stort samverkansprojekt i Kiruna

Report this content

Kiruna kommun ger byggentreprenören HENT i uppdrag att utveckla och uppföra projekt Kunskapsstaden i nya Kiruna centrum. I Kunskapsstaden samordnas kommunens lokaler för gymnasieskola, lärcentra och kulturskola i ett campusområde invid den nya stadsparken.

Kunskapsstaden planeras utifrån utvecklingsplanens översiktliga tanke om en tät och blandad småstad i kvartersstrukturer med en blandning av funktioner och typologier. Funktion och gestaltning ska reflektera såväl lokal identitet och historia som det subarktiska klimatets begräsningar och möjligheter. Byggnaderna ska vara energisnåla och klimatsmarta och utformas med målen Miljöbyggnad silver och Energimål guld.

Projektet omfattar över 33 000 m2, samt en option om c:a 7000 m2, och genomförs som totalentreprenad i samverkan.

–”Vi är mycket stolta och glada över att få vara delaktiga i att utveckla och bygga Kirunas nya stadskärna. Kunskapsstaden blir en viktig del i vårt arbete med att förstärka HENTs närvaro på Nordkalottens byggmarknad.” 

Markus Bley, vVD HENT Sverige 

Om Kiruna

Kirunas nya stadskärna byggs tre kilometer öster om den nuvarande. Den nya stadskärnan har förberetts under flera år och arbetet med detaljplaner, infrastruktur och markfrågor pågår kontinuerligt för att utveckla de olika delarna. I stadskärnan finns i nuläget ett nytt stadshus och länskonstmuseum. Bygget av kulturcentrum och det första kvarteret pågår. I stadskärnans närhet byggs också just nu en ny räddningstjänst. Kunskapsstaden blir en mycket viktig del av den nya stadskärnan med gymnasieskola, kulturskola och lärcentra för vuxna, idrottshall och grundskola. Mer information på om aktuella projekt finns på kiruna.se/stadsomvandlingen samt på Kiruna kommuns Youtube-sida. 

Kontaktperson Kiruna kommun:  

Kommunalråd Gunnar Selberg, telefon: 070-555 50 38 

Kontaktperson HENT:  

Produktionsdirektör Ulf Nordell, telefon: 076-778 40 12


Om HENT  

HENT är ett skandinaviskt byggföretag med norska anor. Fokus ligger på kommersiella lokaler, bostäder och offentliga projekt såsom skolor och sjukhus. Som byggare utför HENT traditionella entreprenader i alla storlekar och för alla kunder, men mer än hälften av omsättningen stammar från tidiga samarbetsformer och samverkansprojekt. Bland övriga HENT-projekt i norra Skandinavien märks nya Universitetssjukhuset i Narvik och Skellefteå kulturhus. HENT etablerades i Sverige 2015 och koncernen ägs till 73 % av investmentbolaget Ratos.