Hermelinen byter VD med sikte på framtiden

Report this content

Det anrika privata sjukvårds- och hälsoföretaget, Hermelinen, går in i en utvecklings- och expansionsfas och byter samtidigt VD till Per-Erik Mattsson. Per-Erik är en av ägarna i Hermelinengruppen Holding AB, moderbolag i koncernen Hermelinen. Han har arbetat inom företaget många år med rehabilitering och har idag uppdraget som styrelseordförande i koncernen. Han efterträder Lisbeth Engelmark, som fortsätter i en central roll i företaget.


 

PerErik Mattsson och Lisbeth Engelmark

—Vår tidigare VD Lisbeth Engelmark har varit fantastisk i sin roll som VD. Hon vill växla ner sin ansvarsroll och kommer övergå till att utveckla och vårda de relationer vi har med Region Norrbotten och andra externa parter, där hon har en avgörande betydelse med sin erfarenhet från både den offentliga och privata vården. När vi återtog Hermelinen till lokalt ägande fanns ett behov av att skapa lugn och återupprätta den anda och det DNA som grundarna en gång etablerade under 90-talet. Här har Lisbeth verkligen gjort ett gediget arbete, säger Per-Erik Mattsson.

Han fortsätter:

—   Nu går vi in i en ny fas, där vi som samhällsutvecklare, komplement, partner och alternativ till den offentliga vårdkedjan måste ligga i framkant och expandera vår verksamhet. Det är nödvändigt för att vi och den offentliga vården ska klara framtidens behov. Min uppgift blir mer fokuserad på att utveckla vår affär och skapa strukturer för att serva nya marknader. I slutändan är vårt mål och uppdrag att tillsammans skapa hållbara liv för norrbottningarna. Då måste vi ligga i framkant och driva utveckling.

Hermelinen består av fem verksamhetsområden som tillsammans skapar en sammanhängande länk mellan vård, rehabilitering, träning och friskvård. Som komplement och partner till den offentliga vården avlastar de vårdköer och kan i många fall minska vårdbehovet genom snabb samordning.

—  Jag ser allvaret i Hermelinens ansvar och tror att vi kommer få en allt större samhällsroll att bära. Digitalisering, omvärldens förändringar och ökade behov i en allt äldre befolkning kommer kräva nya vägar för att nå framgång. Samtidigt är jag starkt optimistisk till att vi kommer klara det på ett bra sätt. Hermelinen är byggt på familjär känsla, erfarenhet och fantastiska medarbetare som alla vill leverera sin del i kedjan. Framtiden är ljus, både för kropp och knopp tycker jag, avslutar Per-Erik.
 

Kontakt:
Per-Erik Mattsson, VD Hermelinen
per-erik.mattsson@hermelinen.se


 

Om Hermelinen

Sedan 1990 har Hermelinen förenat spetskompetenser inom fem verksamhetsområden i en unik obruten värdekedja - från behov till behandling, rehabilitering och friskvård.  

Fysioterapi som med hög tillgänglighet hjälper behandlade sjukvårdspatienter till hållbar hälsa, alternativt diagnostiserar och sätter in behandling innan sjukvård är nödvändig. Företagsservice som hjälper företag till en långsiktigt hållbar arbetsmiljö genom en unik värdekedja. Det bidrar till friskare och lönsammare företag, samtidigt som samhällskostnaden minskar. Sjukvård som erbjuder allmän- och specialistvård samt operation där kunden får kompetent vård med kontinuitet och ett personligt bemötande i en trygg miljö. Estetik som levererar konsultation, behandling och ingrepp inom estetik i en modern och kvalitetssäkrad miljö. Utbudet spänner från hudvård till kirurgi, med målsättningen att kunden ska trivas bättre med sig själv. Träning, individuell och i grupp. Utbudet spänner över livets resa, från babysim, gruppträningar och gym till seniorträning. Träningen ger garanterad effekt och utgör den slutliga och bestående länken i värdekedjan för ett friskare liv.

Läs mer på hermelinen.se

Media

Media