Hermelinen etablerar sig i Boden – första steget mot utökad närvaro i länet

Report this content

Nu står det klart – företaget Hermelinen tar steget och expanderar till Boden. När nya mötesplatsen Nybygget på Boden Business Park står färdigt kommer Hermelinen att finnas med som hyresgäst.

 

PerErik Mattsson vd Hermelinen och Erik Svensson vd Boden Business Agency

 

– I ett första steg etablerar vi nu en träningsanläggning men ambitionen är att även erbjuda andra hyresgäster på Boden Business Park, Sävastborna och Bodensarna en ingång i vår värdekedja. Det kommer också vara vårt första försök in i den digitala sjukvården. Med hjälp av digitala hjälpmedel hoppas vi att i ett andra steg kunna erbjuda Bodensare vårdlösningar på Boden Business Park, säger Per-Erik Mattsson, vd Hermelinen.

Hermelinens verksamhet i Luleå kommer att fortsätta som vanligt och det är alltså en helt ny anläggning som beräknas stå klar under hösten 2019 på Boden Business Park. Erik Svensson, vd Boden Business Agency, ser etableringen som en milstolpe i Parkens utveckling.

– Vi är mycket glada att kunna välkomna Hermelinen till Boden, som första etableringsort utanför Luleå. Hermelinens unika kompetenser kommer att ge både Bodens kommun och Boden Business Park ytterligare spets, säger Erik Svensson och fortsätter:

– Hermelinens närvaro blir ytterligare ett starkt argument för hyresgäster, besökare och Sävasts lokalbefolkning att vara en del av Boden Business Park. Vi är ju både en lokal och internationell smältdegel där olika branscher och människor möts och utvecklas. Det ställer höga krav på utbud och service. Med Hermelinen tar vi ett stort steg i rätt riktning.

Per-Erik Mattsson fyller i:

– Vi har en unik position där vi kan erbjuda en obruten kedja från behov till behandling, rehabilitering och friskvård för att sedan återkomma till ett friskt liv. I den värdekedjan vill vi nu lägga till en anläggning utanför Luleå, förklarar han.

I Luleå har Hermelinen sedan tidigare en stor verksamhet som täcker allt från estetik, företagsservice, fysioterapi, träning och friskvård till avancerad sjukvård samt en växande operationsverksamhet.

– Boden är en spännande stad i utveckling. Att satsa i Sävast ligger helt i linje med att Hermelinen vill stärka sin närvaro ute i länet. Efter återköpet 2014 är en av våra målsättningar att kunna vara en samhällsaktör som är med och utvecklar den region vi verkar i. Såväl enskilda personer som företagare och Bodens kommun har inom flera områden varit intresserade av att vi etablerar oss på Bodens Business Park, avslutar Per-Erik Mattsson.

 

Om Hermelinen
Sedan 1990 har Hermelinen förenat spetskompetenser inom fem verksamhetsområden i en unik obruten värdekedja - från behov till behandling, rehabilitering och friskvård.

Fysioterapi som med hög tillgänglighet hjälper behandlade sjukvårdspatienter till hållbar hälsa, alternativt diagnostiserar och sätter in behandling innan sjukvård är nödvändig. Företagsservice som hjälper företag till en långsiktigt hållbar arbetsmiljö genom en unik värdekedja. Det bidrar till friskare och lönsammare företag, samtidigt som samhällskostnaden minskar. Sjukvård som erbjuder allmän- och specialistvård samt operation där kunden får kompetent vård med kontinuitet och ett personligt bemötande i en trygg miljö. Estetik som levererar konsultation, behandling och ingrepp inom estetik i en modern och kvalitetssäkrad miljö. Utbudet spänner från hudvård till kirurgi, med målsättningen att kunden ska trivas bättre med sig själv. Träning, individuell och i grupp. Utbudet spänner över livets resa, från babysim, gruppträningar och gym till seniorträning. Träningen ger garanterad effekt och utgör den slutliga och bestående länken i värdekedjan för ett friskare liv.

Läs mer på hermelinen.se
 

Om Boden Business Park
Boden Business Park är ett kommunägt bolag som hjälper företag att etablera, utveckla eller expandera sin verksamhet i Boden. Syftet är att skapa förutsättningar för att näringslivet ska växa och för att Bodens kommun ska nå sina tillväxtmål. Parken är en internationell smältdegel där olika branscher möts och korsbefruktas, samtidigt som nya typer av företag och affärer växer. Här finns plats för allt från den nya och färska affärsidén till de stora etableringsprojekten – och kreativa möten där emellan.

Läs mer på bodenbusinesspark.com

Media

Media