Fjärrundervisning är framtiden inom vuxenutbildning

Report this content

På Hermods vuxenutbildning i Östersund pågår nu en pilotundersökning inom fjärrundervisning där syftet är att elever kan delta i lektioner utan att vara fysiskt på plats i klassrummet. Fjärrundervisningen ska bidra med tillgänglighet och grupptillhörighet då många elever inom regionen bor långt ifrån skolan.

- Vi vill skapa en känsla av tillhörighet för elever som inte fysiskt kan vara på plats under lektioner i skolan. Via fjärrundervisning kan eleven delta via sin dator där lektionen sänds live och de kan få kontakt med både lärarna och andra elever, säger Marie Segersvärd, Utbildningschef/utvecklingschef Hermods Östersund.

Hermods vuxenutbildning (Komvux) startade i september en pilot med upplägget fjärrundervisning som kommer fortlöpa under hösten. Fjärrundervisning innebär att eleverna kan delta i en lektion hemifrån genom sin dator och på plats i ett fysiskt klassrum finns det en pedagog som spelar in sin lektion och sänder live. Eleven studerar sedan via Hermods läroplattform Novo och lektionerna hålls via Teams.

Vill erbjuda eleverna fler valmöjligheter
Under de första pilotlektionerna har det varit cirka 4-8 elever på plats i klassrummet samt 10 elever som deltagit via fjärrundervisning. Teams som programmet heter för att sända live under lektionerna påminner om Skype men skillnaden är att teams har bättre bild och ljudupptagning. Lektionerna hittills har varit inom matematik och senare i höst kommer fjärrundervisning i engelska att testas. Målet är att kunna erbjuda eleverna valmöjligheten att studera på plats i klassrummet eller göra det via fjärrundervisning.

- Vi kör i dagsläget två fjärrundervisningar i veckan och utvärderar allt eftersom vad som behöver förbättras rent tekniskt och pedagogiskt. Vi får respons från både elever och lärare om vad som är bra och vad som fungerar mindre bra. I december kommer vi har en stor utvärdering där vi kan se om vår fjärrundervisning fungerar optimalt. Målet är att i framtiden kunna ha fjärrundervisning i alla kärnämnen, berättar Marie Segersvärd.

Marie fortsätter att berätta att hon inte ser några nackdelar med fjärrundervisning utan bara positiva sidor:

- Inom vuxenutbildning finns människor med olika typer av livssituationer och många bor utanför Östersund. Jag tycker att vi genom fjärrundervisning möjliggör för eleven att klara sin studier istället för att begränsa dem. Sedan ur ett miljöperspektiv är fjärr ett bra alternativ då människor inte behöver pendla i lika stor utsträckning. Fjärrundervisning är ett framtidsverktyg som jag tror kommer börja användas i större utsträckning på flera orter runt om i Sverige, avslutar Marie Segersvärd.

Camilla Egerlid, utbildningsdirektör

Tel:0703-774503

Camilla.Egerlid@hermods.se

Hermods grundades 1898 vilket innebär att vi är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolorgymnasieskolorvuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Media

Media