Hermods får fortsatt förtroende av Pysslingen och Vittra

Hermods får fortsatt förtroende att kompetensutveckla fritidshemspersonal inom Pysslingen och Vittra. I mars 2018 startade Hermods en fritidsledarutbildning för 50 medarbetare inom Pysslingen och Vittra (en del av AcadeMedia). Efter tio månaders studier är nu många av deltagarna examinerade.

Resultatet har varit mycket bra och Hermods har nu fått förnyat förtroende från AcadeMedia och startar därför i februari 2019 en ny utbildningsomgång.

– Inom både Pysslingen och Vittra finns en strävan att skola och fritidshem ska utgöra en helhet där elevernas utveckling och lärande är gemensamt fokus. En viktig del i det arbetet är att stärka kompetensen hos våra medarbetare. Deltagarna i fritidsledarutbildningen får under 10 månaders tid, via Hermods distansutbildning, undervisning med webbinarier och praktiska moment som genomförs på arbetsplatsen. Att det är en distansutbildning möjliggör för medarbetarna att vara kvar i arbetet parallellt med studierna, säger Veronica Thunborg, kvalitetsutvecklare inom AcadeMedias grundskolor.

– Att vi har fått fortsatt förtroende är väldigt roligt och ett kvitto på att vår utbildning håller hög kvalitet. Vårt samarbete innebär ett effektivt sätt för medarbetarna att kompetensutveckla sig, säger Mathias Skalmstad, verksamhetschef för företagsutbildningar på Hermods.

För mer info kontakta:
Mathias Skalmstad
Verksamhetschef Hermods Privat- & Företagsutbildning
Telefon: 08-410 251 16
Mathias.skalmstad@hermods.se

Camilla Egerlid, utbildningsdirektör

Tel:0703-774503

Camilla.Egerlid@hermods.se

Hermods grundades 1898 vilket innebär att vi är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolorgymnasieskolorvuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Prenumerera

Media

Media