Hermods kvalitet- och miljöledningssystem är ISO-certifierat

Report this content

Hermods ledningssystemet har granskats av certifieringsföretaget Qvalify och uppfyller kraven enligt ISO-standarderna för Kvalitet (9001:2015) och Miljö (14001:2015).

Vi är glada och stolta över att vårt gedigna kvalitetsarbete når upp till de högt ställda kraven. Detta är ett bevis på att vi utför vårt arbete inom Hermods med god kvalitet, samt att vi ständigt arbetar för att minska organisationens miljöpåverkan, säger Petter Hallman Utbildningsdirektör på Hermods.

Ledningssystemet är högsta ledningens verktyg att säkerställa att verksamheten bedrivs enligt fastställda riktlinjer. Det utgör också ett stöd för alla medarbetare i deras dagliga vardag.

ISO-certifierade företag genomgår årligen en extern granskning dels för att säkerställa att ledningssystemet uppdateras i takt med att kunder och intressenters krav, behov och förväntningar förändras, dels för att säkerställa att ledningssystemet efterlevs i praktiken.

Om ISO
En ISO-standard ger specifikationer för produkter, tjänster och system för att säkerställa kvalitet, säkerhet och effektivitet. ISO 9001:2015 är världens mest använda standard för kvalitetsledning och ISO 14001:2015 handlar om att systematiskt minska organisationens miljöpåverkan.

Frida Rytterström, marknads- och kommunikationsansvarig

Tel:08-410 254 71

frida.rytterstrom@hermods.se

Hermods grundades 1898 vilket innebär att vi är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolorgymnasieskolorvuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Media

Media