Ljus framtid för studerande på Hermods Yrkeshögskola

Report this content

Statistik visar att 89 procent av de studerande som tog examen från Hermods Yrkeshögskola under 2019 fick ett arbete året efter avslutad utbildning.

Yrkeshögskolan fortsätter att leverera kvalificerad arbetskraft på en hög nivå – det visar statistik från Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH). Sex månader efter avslutad utbildning hade 89 procent av de som tog examen från Hermods Yrkeshögskola fått jobb, jämfört med rikssnittet på 87 procent.

- Att nio av tio får jobb efter avslutad examen är ett starkt bevis på att Hermods Yrkeshögskola arbetar efter näringslivets behov och håller hög kvalitet på utbildningarna, säger Anette Wahlgren, Verksamhetschef, Hermods Yrkeshögskola.  

Rätt jobb

Andelen studerande som har fått ett jobb som överensstämmer med utbildningen ligger på 82 procent bland de som gått på Hermods Yrkeshögskola, jämfört med rikssnittet på 67 procent.

- Vi har ett nära samarbete med näringslivet och engagerade ledningsgrupper till utbildningarna vilket gör att våra studerande är väl rustade för deras yrkesroller, säger Anette Wahlgren. 

Kontakt

Anette Wahlgren, Verksamhetschef Hermods Yrkeshögskola

Tel: +46317579349

anette.wahlgren@hermods.se

Fakta

Om statistiken
Varje år sammanställs statistik som visar hur många studerande som fått jobb. Mätning görs sex månader efter examen. Sifforna ovan gäller studerande som tog examen 2019. Läs mer på Myndigheten för yrkeshögskolans webbsida.

Om yrkeshögskolan
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori med praktik och genomförs i nära samarbete med arbetslivet. Arbetsgivarna är aktiva både vid planering och genomförande av utbildningarna. Utbildningarna står under statlig tillsyn och kvalitetsgranskning av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Prenumerera

Media

Media