Tusentals väljer Hermods distansutbildningar varje år

Report this content

Varje år utbildas över 50 000 deltagare på någon av Hermods många distansutbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) och på Hermods gymnasieskolor för ungdomar. Distansstudier passar alla som önskar en flexibel och lättillgänglig utbildning.

För gymnasieungdomar erbjuder Hermods distansstudier via Hermods Distansgymnasium och Korrespondensgymnasiet (Korr). Hermods Distansgymnasium vänder sig till elever som bor utomlands och som vill studera en svensk gymnasieutbildning.

Korrespondensgymnasiet riktar sig till elever i Sverige som av olika anledningar inte kan delta i en traditionell utbildning på en fysisk skola. Det kan vara elitidrottare som tränar och reser mycket, men också ungdomar med särskilda behov.

– Det är en flexibel och lättillgänglig utbildning och jag är stolt över att vi ger de här eleverna chansen att få gå i en skola som passar deras behov, säger Mathias Skalmstad, verksamhetschef på Hermods.

Samarbete med Torsås kommun
Korrespondensgymnasiet drivs sedan över 60 år av Torsås kommun och där Hermods ansvarar för undervisning och examinering av eleverna. I vissa medier har det rapporterats om att det skulle vara lättare att fuska på distansutbildningen. Det är beskrivning som Mathias Skalmstad anser är felaktig.

– Det är klart att försök till fusk förekommer hos oss som hos andra, men vi är väldigt bra på att upptäcka detta, säger han.

För att förebygga och upptäcka fusk kompetensutvecklas Hermods lärare löpande och lärarlagen träffas regelbundet för att dela erfarenheter. Eftersom elevernas inlämningsuppgifter sparas elektroniskt i lärplattformen kan Hermods enklare upptäcka plagiat.

Fusk oacceptabelt
I den avslutande muntliga examinationen används webbkamera och eleverna måste legitimera sig. Examinationen spelas även in och kan vid behov granskas i efterhand. Enligt Mathias Skalmstad sker all undervisning, examinationer och betygssättning av behöriga lärare vilket ytterligare garanterar kvalitet och stävjar fusk.

– Alla former av fusk är helt oacceptabelt och något som inte ska förekomma på Hermods distansutbildningar. För att säkerställa detta arbetar vi systematiskt för att rapportera och följa upp de fall som inträffar.

Fakta: Hermods Distansgymnasium och Korrespondensgymnasiet
• har årligen ca 900 elever som utbildas via distans
• utbildar i samtliga högskoleförberedande program och ger över 100 kurser på gymnasial nivå
• genomför årligen över 6 000 muntliga examinationer på distans.

Fakta: Hermods Komvux
• har årligen över 50 000 elever som utbildas via distans/flexibelt lärande
• utbildar i över 250 kurser på grundläggande och gymnasial nivå
• genomför årligen över 60 000 muntliga examinationer på distans.

Frida Rytterström, marknads- och kommunikationsansvarig

Tel:08-410 254 71

frida.rytterstrom@hermods.se

Hermods grundades 1898 vilket innebär att vi är ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Våra yrkeshögskolorgymnasieskolorvuxenutbildningar och SFI hjälper varje år över 70 000 personer med utbildning, coachning och jobbmatchning. Vi ger individuellt stöd för att hitta rätt arbete, ger nya svenskar introduktion i samhället och stödjer personer som behöver rehabilitering. Hermods ingår i AcadeMedia, norra Europas största utbildningsföretag, som vill skapa en bättre framtid genom utbildning med hög kvalitet, goda resultat och nytänkande.

Media

Media