Förändring av antalet aktier och röster i Hexagon AB

Report this content

Antalet aktier och röster i Hexagon AB (publ) har under oktober månad ökat till följd av apportemission av vederlagsaktier i samband med förvärvet av Infors EAM-verksamhet.

Per den 29 oktober 2021 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 2 705 477 888, varav 110 250 000 aktier av serie A med tio röster vardera och 2 595 227 888 aktier av serie B med en röst vardera.

Det totala antalet röster i Hexagon per den 29 oktober 2021 uppgår till 3 697 727 888.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Luthström, Head of Sustainability and Investor Relations, Hexagon AB, +46 8 601 26 27, 
ir@hexagon.com

Denna information är sådan som Hexagon AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2021 kl. 18.00 CET.

Hexagon är ett världsledande företag inom digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar. Vi sätter data i arbete i syfte att öka effektivitet, produktivitet och kvalitet i lösningar för tillverkningsindustrin, infrastruktur, säkerhet och mobilitet.  

Våra teknologier gör ekosystem i städer och produktion mer uppkopplade och autonoma vilket bidrar till en skalbar och hållbar framtid. 

Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) har omkring 21 000 anställda i 50 länder och en omsättning på cirka 3,8 miljarder EUR. Läs mer om oss på hexagon.com och följ oss på @HexagonAB.